Aan alle medewerkers,

alweer enorm bedankt om van onze 24ste Dwars door d’Hel van Weit een uitstekende editie te maken!

Een vijftal dagen geleden stonden de hemelsluizen open – moeder natuur content, maar wij zagen het even somber in… Dankzij het droge en behoorlijk goede weer van de voorbije dagen, mochten we dan toch nog eens meer dan 1000 bikers verwelkomen: het werden er zelfs 1201!

Uitgezonderd enkele wildparkeerders en een pijnlijke valpartij (gelukkig zonder ernstige gevolgen), verliep alles vlotjes, georganiseerd en niet onbelangrijk: in een goede sfeer! Lees de positieve commentaren op het mountainbike.be forum (https://forum.mountainbike.be/viewtopic.php?f=2&t=150217) en bekijk de vele lachende gezichten en opgestoken duimen op de foto’s van Chris en Bart (via https://www.mtbweerde.be/), en steek dan maar een pluim op jullie hoed! Het volledig vernieuwde parcours kon op veel bijval rekenen: een extra pluim voor onze mountainbike veteraan Luc Van Ingelgom!

En ja, elk jobke heeft z’n leuke maar ook minder leuke kanten, dus:

– aan de seingevers, parkingwachters, controleurs, bepijlers, ontpijlers, fietsenbewakers en de mannen van de afspuitstand: bedankt om de koude en snijdende wind te trotseren!

– aan de bevoorraders, inschrijvers, tappers, drankendragers, broodjessmeerders, pensenbakkers en soepbrouwers: bedankt om al die ongeduldige en hongerige/dorstige bikers de baas te blijven!

– aan de zichtbare (in de chalet) en de onzichtbare (in Ons Huis) opruimers: bedankt om jullie armen, benen en rug te zetten onder al die zware tafels, stoelen en dozen, en om door te gaan nog uren nadat de laatste (soms licht zwalpende) biker het strijdtoneel heeft verlaten!

– aan de opkuisers met hun machine: bedankt om op korte tijd te doen wat niemand graag zou doen!

Vele handen maken al dit werk licht, en mocht ik toch een jobke vergeten zijn: ook aan deze handen dubbel zo hard bedankt! 😉

Op naar de 25ste jubileumeditie – en ook nog dank aan de aandachtige medewerker die ons signaleerde dat deze doorgaat op zondag 6 december 2020 (en dus niet 7 december…).

Met sportieve groeten,
Bart Decadt
in naam van KWB Weerde – WTC Verbruggelingen